Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Podręcznik
  • Grammatik 4

    Zadanie

  • 5

    Zadanie

  • 6

    Zadanie

To zadanie jest indywidualne. Oznacza to, że każdy uczeń powinien wykonać je inaczej. Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie zadania. Stanowi ono jedynie wzór, którym można się sugerować podczas tworzenia własnych odpowiedzi.

1. Ich bin 13. - Mam 13 lat.
Ich bin nicht 12. - Nie mam 12 lat.

2. Ich bin energisch und aktiv. - Jestem energiczny i aktywny. 
Ich bin nicht groß. - Nie jestem wysoki.

3. Ich surfe gern im Internet. - Lubię surfować po Internecie. 
Ich spiele nicht gern Computerspiele. - Nie lubię grać w gry komputerowe. 

4. Ich spiele Tennis. - Gram w tenisa.
Ich spiele nicht Basketball. - Nie gram w koszykówkę.

5. Ich mache Gymnastik. - Gimnastykuję się. 
Ich mache nicht Judo. - Nie ćwiczę judo.

6. Ich höre gern Rock. - Lubię słuchać rocka. 
Ich höre nicht gern Jazz. - Nie lubię słuchać jazzu.

7. Ich gehe gern ins Kino. - Lubię chodzić do kina. 
Ich schwimme nicht gern. - Nie lubię pływać.

8. Ich mag Schokolade. - Lubię czekoladę. 
Ich mag Pommes nicht. - Nie lubię frytek. 

Komentarze