Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Fokus 3. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. ...mich mit ihm zu treffen.

2. ...vor Publikum aufzutreten.

Komentarze