Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Fokus 3. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. Wenn es doch nicht in Ströme regnen würde!/ Würde es doch nicht in Ströme regnen!

2. Wenn es doch die Sonne scheinen würde!/ Würde es doch die Sonne scheinen!

Komentarze