Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Fokus 3. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. Obwohl ich oft Überstunden machen muss, mag ich meinen Job.

Komentarze