Klasa
I liceum
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt neu 1b. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1.
X: ?
Y: Abgemacht. - Zgoda.

A. Ich weiß es auch nicht. - Też tego nie wiem. 
B. Es ist Viertel nach neun. - Jest kwadrans po dziewiątej. 
C. Ich warte auf dich im Parkhaus. - Czekam na ciebie na parkingu. 

Komentarze