Klasa
I liceum
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt neu 1b. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. C.

Andrea geht oft am Abend aus. - Andrea często wychodzi wieczorem. 
Wie oft bleibt ihr hier? - Jak często tu jesteście? 

Komentarze