Klasa
I liceum
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt neu 1b. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1.
X: ?
Y: Am besten mit dem Bus. - Najlepiej autobusem.

A. Wie komme ich schnell zur Fußgängerzone? - Jak szybko dotrę na deptak?
B. Was ist eine Fußgängerzone? - Co to jest deptak?
C. Warum sind viele Geschäfte in der Fußgängerzone? - Dlaczego na deptaku jest dużo sklepów? 

Komentarze