Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt neu 1b. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. Gehen Sie über die Brücke, dann links. (A)
Proszę iść przez most, następnie w lewo. 

Komentarze