Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Infos 2. Po gimnazjum, Podręcznik

1. Die Familie von Liechtenstein ist circa 1200 Jahre alt.
Ród Liechtensteinu ma około 1200 lat.
Falsch

Komentarze