Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Infos 2. Po gimnazjum, Podręcznik

1. Deutsche Küche gehört zu den großen Weltküchen.
Niemiecka kuchnia należy do największych kuchni świata.
FALSCH

Komentarze