Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Infos 2. Po gimnazjum, Podręcznik

1. Im Ausland denkt man, dass die deutsche Mode interessant ist.
Za granicą myśli się, że niemiecka moda jest ciekawa.
FALSCH

Komentarze