Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
C'est parti! 3, Zeszyt ćwiczeń

Kiedy chcemy wyrazić żal, winę, sformułować zdanie na temat niepotwierdzonych informacji lub hipotezy dotyczące przeszłości, to używamy trybu Conditionnel passé, np. Tu aurais dû me prévenir ! - Powinieneś był mnie ostrzec!; L'inondation aurait inondé la moitié de la province. - Powódź zatopiła prawdopodobnie połowę województwa.;  Il aurait pu venir, mais il n'a pas voulu. - Mógłby przyjść, ale nie chciał. 

Schemat tworzenia czasownika w tym trybie to: être/avoir odmieniony w conditionnel présent + participe passé.

W tabeli przedstawiono czasowniki posiłkowe être avoir odmienione w trybie conditionnel présent.

  être avoir
Je serais aurais
Tu serais aurais
Il/Elle/On serait aurait
Nous serions aurions
Vous seriez auriez
Ils/Elles seraient auraient

 

a. 

  • Sans changement climatique, la canicule de juillet 2019 aurait été moins destructrice.

Tłumaczenie: Gdyby nie zmiana klimatu, fala upałów z lipca 2019 roku byłaby mniej destrukcyjna. -> niepotwierdzona informacja (information non vérifiée)

  • Météo-France estime qu'il aurait pu faire 1,5 et 3°C de moins, si les climat n'avait pas été modifié par les activités humaines.

Tłumaczenie: Météo-France szacuje, że mogłoby być o 1,5 i 3°C chłodniej, gdyby klimat nie został zmodyfikowany przez działalność człowieka. -> niepotwierdzona informacja (information non vérifiée) 

Komentarze