Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
C'est parti! 3, Zeszyt ćwiczeń

Kiedy tworzymy zdanie podrzędne, w którym podmiot jest taki sam, jak w zdaniu nadrzędnym, to zamiast dwóch czasowników możemy użyć formy gérondif. Odpowiada mu polska forma imiesłowu przysłówkowego współczesnego (np. idąc, malując itp.) i służy on do wyrażania równoczesnego wykonywania dwóch czynności, np. Je déjeune en regardant la télé. - Jem obiad, oglądając telewizję.; Ma mère fait la cuisine en écoutant la radio. - Moja mama gotuje, słuchając radio. 

Schemat tworzenia gérondif: przyimek en + participe présent

Wyjątki:

  • être (być) -> en étant (będąc)
  • avoir (mieć) -> en ayant (mając)
  • savoir (wiedzieć) -> en sachant (wiedząc)

 

1. En sortant

Tłumaczenie: Wychodząc szybko z domu zapomniałem telefonu ze stołu w kuchni. 

Komentarze