Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
C'est parti! 3, Podręcznik

Zdań warunkowych używamy, żeby wyrazić różne hipotezy i przypuszczenia.

Trzeci typ zdania warunkowego określa przypuszczenia dotyczące przeszłości. Są to rzeczy, które się nie spełniły- są już niemożliwe, np. Gdybym miał (wtedy/w przeszłości) pieniądze, pojechałbym do Japonii. - Si j'avais eu de l'argent, je serais allé au Japon.; Gdybym pojechała do Francji, dużo bym zarabiała (ale nie pojechałam). - Si j'étais allée en France, j'aurais gagné beaucoup d'argent. 

Schemat 3. typu zdania warunkowego: si + plus-que-parfait + conditionnel passé.


 

1. Si les sœurs Tatin avaient placé les pommes sur la pâte, elles n'auraient pas inventé la tarte tatin.

Tłumaczenie: Gdyby siostry Tatin umieściły jabłka na cieście, nie wymyśliłyby tarty tatin. 

Komentarze