Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
En action! 3, Zeszyt ćwiczeń

Zdań warunkowych używamy, żeby wyrazić różne hipotezy i przypuszczenia.

Pierwszy typ zdania warunkowego określa przypuszczenia dotyczące przyszłości. Są to rzeczy, które mogą się sprawdzić - są prawdopodobne, np. Jeśli będzie padać, zostaniemy w domu. - S'il pleut, on restera chez nous.; Jeśli masz ochotę, możesz zjeść pizzę na obiad. - Si tu as envie, tu peux manger de la pizza pour le dîner.; Odrób lekcje, jeśli chcesz iść wieczorem do kina! - Fais tes devoirs, si tu veux aller au cinéma le soir!

Schemat 1. typu zdania warunkowego: si + czas teraźniejszy + czas teraźniejszy/tryb rozkazujący/czas przyszły futur simple.


Drugi typ zdania warunkowego określa przypuszczenia dotyczące przyszłości i teraźniejszości. Są to rzeczy, które nie mają szansy się sprawdzić - są nieprawdopodobne, np. Gdybym była młodsza, mogłabym bawić się na placu zabaw. (ale jestem już na to za stara i nie mogę - warunek nieprawdopodobny) - Si j’étais plus jeune, je pourrais m'amuser au terrain de jeux.; Gdybym była bogata (teraz), mogłabym pojechać w podróż dookoła świata. - Si j'étais riche, je pourrais voyager à travers le monde.

Schemat 2. typu zdania warunkowego: si + l'imparfait + conditionnel présent.


Trzeci typ zdania warunkowego określa przypuszczenia dotyczące przeszłości. Są to rzeczy, które się nie spełniły- są już niemożliwe, np. Gdybym miał (wtedy/w przeszłości) pieniądze, pojechałbym do Japonii. - Si j'avais eu de l'argent, je serais allé au Japon.; Gdybym pojechała do Francji, dużo bym zarabiała (ale nie pojechałam). - Si j'étais allée en France, j'aurais gagné beaucoup d'argent. 

Schemat 3. typu zdania warunkowego: si + plus-que-parfait + conditionnel passé.


 

a. trouvait

Tłumaczenie: Moglibyśmy się pobrać, gdybyśmy oboje znaleźli pracę. 

Komentarze