Klasa
I liceum
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
Francofolie express 2, Podręcznik

1. L'air est pollué par les voitures.

tłumaczenie: Samochody zanieczyszczają powietrze. -> Powietrze jest zanieczyszczane przez samochody.

2. La lumière a été éteinte par lui.

tłumaczenie: Zapalił światło. -> Światło zostało przez niego zapalone. 

Komentarze