Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
On Screen. Intermediate B1+/B2. Student's Book, Podręcznik

Uwaga!

Zaimki względne:

who   →  do określania osób
which  →  do określania rzeczy i zwierząt
where   → do określania miejsc
whose  →  do określania przynależności
why  →  do podawania powodów
when  →  do określania czasu


 

1. which 

Komentarze