Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
On Screen. Intermediate B1+/B2. Student's Book, Podręcznik

Uwaga!

Zdania przydawkowe z wykorzystaniem zaimków względnych.

Zaimki względne:

who   →  do określania osób
which  →  do określania rzeczy i zwierząt
where   → do określania miejsc
whose  →  do określania przynależności
why  →  do podawania powodów
when  →  do określania czasu

1. Zdania przydawkowe określające służą do poszerzania informacji zawartych w zdaniu głównym.
Zaimków względnych używamy po rzeczownikach, które mają określać, nie używając przy tym znaków interpunkcyjnych.
Zaimki względne można pominąć, jeśli odnoszą się do dopełniania. Natomiast, gdy określają podmiot, nie można ich pominąć.
Pamiętajmy, że w zdaniach przydawkowych określających who oraz which można zastąpić zaimkiem that.

2. Zdania przydawkowe nieokreślające służą do podania dodatkowej informacji.
Zaimków względnych w tym typie zdań nie można pomijać.
Zdanie przydawkowe nieokreślające oddzielamy przecinkami.
Używając tego typu zdań możemy również dodać komentarz do zdania głównego, wykorzystując zaimek względny which,
np. It was snowing, which made it hard to drive faster.Poniżej przedstawiona jest przykładowa odpowiedź do tego zadania. Każdy uczeń może rozwiązać je w inny sposób. Poniższe rozwiązanie traktuj jako wzór, na podstawie którego stworzysz własną odpowiedź.


 

which/that -> things 

Komentarze