🎓 Choose the (...) - Zadanie 9: On Screen. Pre-Intermediate B1. Workbook - strona 135
Przedmiot:
Język angielski
Wybrana książka:
On Screen. Pre-Intermediate B1. Workbook (Zeszyt ćwiczeń, Express Publishing)
Klasa:
I liceum
Strona 135

Uwaga!

Mowy zależnej używamy, kiedy chcemy przekazać treść wypowiedzi, bez cytowania jej. Mowa zależna działa na zasadzie przesunięcia czasu “o jeden do tyłu”. Mimo zmiany czasu na czas przeszły, w tłumaczeniu polskim drugi człon zdania tłumaczymy na czas teraźniejszy. ! Brak następstwa czasu obowiązuje w przypadku, gdy wypowiedź jest ogólnie przyjętą prawdą (np. He said Seoul is bigger than Warsaw - Powiedział, że Seul jest większy od Warszawy.)

Uwaga! W mowie zależnej mogą zachodzić inne zmiany, niż następstwo czasu. Chodzi o okoliczniki czasu (np. yesterday = the day before), miejsce (here = there), zaimki (I = he/she; me = him/her) oraz przymiotniki dzierżawcze (my = his/her)

Zasada następstwa czasu przedstawia się w następujący sposób:

Present Simple                            ----> Past Simple

Present Continuous                      ----> Past Continuous

Present Perfect                            ----> Past Perfect

Past Simple                                 ----> Past Perfect

Past continuous                           ----> Past Perfect Continuous

Past Perfect                                 ----> Past Perfect

can/can't                                     ----> could / couldn't 

will/won't                                    ----> would / wouldn't

am/is/are going to                       ----> was/was/were going to 

PYTANIA: Zmieniając pytania z mowy niezależnej na mowę zależną pozbywamy się pytajnika, a szyk zdania zmieniamy na ten w zdaniach twierdzących (przytaczając pytania w mowie zależnej podmiot stoi przed czasownikiem). Jeśli chodzi o pytania w stylu “tak” lub “nie”, używamy słów whether (czy) oraz if (czy). Do relacjonowania nakazów i próśb używamy czasowników ask (pytać, prosić) lub tell (mówić, kazać). W takiej sytuacji konstrukcja zdania przedstawia się następująco: 

czasownik (ask/tell) + rzeczownik lub zaimek osobowy + [not] to + bezokolicznik

ask / tell sb to do sth - powiedzieć komuś, by coś zrobił 

ask / tell sb not to do sth - powiedzieć komuś, by czegoś nie robił

 


 

 

Okoliczniki czasu i miejsca:  

last -> the previous 

here -> there

two hours ago -> two hours earlier/before

tomorrow -> the following day

now -> at that time / then

today -> that day

yesterday -> the day before

next -> the following

Zaimki wskazujące, osobowe,

zaimki i przymiotniki dzierżawcze:

this / these -> that / those

I / we -> he / she / they

our -> their

me / us -> him / her / them

my -> his/her

Czasowniki wskazujące na użycie mowy zależnej:

tell, say, add, claim, explain, point out, reply, suggest.


1. (przykład)

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Express Publishing
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Virginia Evans, Jenny Dooley
ISBN:
9781471523625
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Maria
8930

Nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego ze specjalizacją nauczycielską. W wolnym czasie lubię czytać książki i uczyć się języka koreańskiego.