🎓 Report (...) - Zadanie 7: On Screen. Pre-Intermediate B1. Workbook - strona 135
Przedmiot:
Język angielski
Wybrana książka:
On Screen. Pre-Intermediate B1. Workbook (Zeszyt ćwiczeń, Express Publishing)
Klasa:
I liceum
Strona 135

Uwaga!

Do relacjonowania nakazów i próśb używamy na przykład czasowników ask (pytać, prosić) lub tell (mówić, kazać). W takiej sytuacji konstrukcja zdania przedstawia się następująco: 

czasownik (ask/tell) + rzeczownik lub zaimek osobowy + [not] to + bezokolicznik

ask / tell sb to do sth - powiedzieć komuś, by coś zrobił 

ask / tell sb not to do sth - powiedzieć komuś, by czegoś nie robił 


1. (przykład)

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Express Publishing
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Virginia Evans, Jenny Dooley
ISBN:
9781471523625
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Maria
8930

Nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego ze specjalizacją nauczycielską. W wolnym czasie lubię czytać książki i uczyć się języka koreańskiego.