🎓 Complete second (...) - Zadanie 7: On Screen. Pre-Intermediate B1. Student's Book - strona 116
Przedmiot:
Język angielski
Wybrana książka:
On Screen. Pre-Intermediate B1. Student's Book (Podręcznik, Express Publishing)
Klasa:
I liceum
Strona 116

Uwaga! Form porównawczych w języku angielskim używamy w następujący sposób:

  • NOT AS + przymiotnik/przysłówek + AS

        Konstrukcji tej używamy, by powiedzieć, że dwie rzeczy są lub nie są do siebie podobne.

        Tą konstrukcję można zmodyfikować w następujący sposób: 

         not nearly as fast / many as (nie jest aż tak szybki, jak / nie jest aż tak dużo, jak)

          not quite as good as (nie tak dobre jak)

          not quite as much (nie tak dużo jak)

  • rzeczownik A + IS MUCH / A LOT / A GREAT DEAL / FAR / MILES BETTER THAN / konkretna liczba + rzeczownik B

         Konstrukcji tych używamy mówiąc o rzeczach lub osobach, które różnią się od siebie w znacznym stopniu.

  • rzeczownik A + IS   A BIT / SLIGHTLY   BETTER than + rzeczownik B

        Konstrukcji tej używamy do porównania osób lub rzeczy, które różnią się od siebie w małym stopniu.

  • THE+ stopień wyższy przymiotnika+ THE+ stopień wyższy przymiotnika (im czegoś więcej, tym ...)
  • USED TO (zwykłem/zwykłam), BEFORE (przed / przedtem), IN THE PAST (w przeszłości),  X YEARS AGO (X lat temu), stopień wyższy przymiotnika + THAN + zaimek osobowy + DID BEFORE

         Konstrukcji tych używamy do porównania obecnych sytuacji z tymi z przeszłości.

Stopień wyższy przymiotnika tworzymy za pomocą końcówki -er lub słowa more + przymiotnik w formie podstawowej (bardziej). Stopień najwyższy przymiotnika tworzymy przez dodanie końcówki -est lub za pomocą słowa the most + przymiotnik w formie podstawowej (najbardziej). Końcówkę -er lub -est dodajemy do przymiotników jednosylabowych oraz do niektórych przymiotników dwusylabowych. Przymiotniki dłuższe stopniujemy przez dodanie słów more lub the most. Istnieją także wyjątki, czyli przymiotniki które mają formę nieregularną (np. good - better - the best)

By porównać dwie osoby lub rzeczy używamy przymiotnika w stopniu wyższym oraz słowa than (od, niż); np. bigger than - wyższy od. By powiedzieć, że jakaś osoba lub przedmiot cechuje się czymś w mniejszym stopniu używamy słowa less + przymiotnik w formie podstawowej (mniej). Aby powiedzieć, że osoba lub rzecz cechuje się czymś w najmniejszym stopniu używamy słowa the least + przymiotnik w formie podstawowej (najmniej). 


Uwaga! Wybrane słowa zostały pogrubione w tłumaczeniu.

1. to

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Express Publishing
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Virginia Evans, Jenny Dooley
ISBN:
9781471537264
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Maria
8930

Nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego ze specjalizacją nauczycielską. W wolnym czasie lubię czytać książki i uczyć się języka koreańskiego.