🎓 Put the verb (...) - Zadanie 5: On Screen. Pre-Intermediate B1. Student's Book - strona 116
Przedmiot:
Język angielski
Wybrana książka:
On Screen. Pre-Intermediate B1. Student's Book (Podręcznik, Express Publishing)
Klasa:
I liceum
Strona 116

Uwaga!

Zdań warunkowych (conditionals) używamy kiedy coś się dzieje, pod warunkiem, że dzieje się coś innego. Jedna część zdania warunkowego opisuje warunek a druga skutek, który z niego wynika (Jeśli … to …).

Zerowego okresu warunkowego używamy, mówiąc o sytuacjach i faktach, które zawsze są prawdziwe (np. Jeśli podgrzejesz lód, roztopi się.) Zdanie warunkowe typu zero tworzymy używając if/when oraz czasu present simple w obu częściach zdania (w części przedstawiającej warunek i w części przedstawiającej skutek). Zerowy okres warunkowy służy do:

  • udzielania rad,
  • wyrażania prawd i zjawisk, które są zawsze prawdziwe

Pierwszego okresu warunkowego używamy mówiąc o sytuacjach, które mogą mieć miejsce pod warunkiem, że pierwszy warunek zostanie spełniony. 

Zdanie warunkowe typu pierwszego tworzymy używając czasu present simple w tej części zdania, gdzie przedstawiamy warunek (po słowie if), a w części zdania przedstawiającej skutek używamy zazwyczaj czasu future simple. 

Zamiast czasowników modalnych możemy również utworzyć trybu rozkazującego (w części zdania wyrażającej skutek stawiamy czasownik w formie podstawowej), lub użyć czasowników modalnych may / should.

Słowa unless (jeśli … nie) NIE używamy w zdaniach przeczących z operatorem don’t/doesn’t. Unless możemy zastąpić wyrażeniem if … not.

Zdań warunkowych typu drugiego (If + Past Simple, would/wouldn't + czasownik w podstawowej formie) używamy, gdy mówimy o wydarzeniach mało prawdopodobnych, nierealnych lub niemożliwych w chwili obecnej i w przyszłości.

  • Jeśli zdanie warunkowe pojawia się przed zdaniem głównym, oddzielamy je przecinkiem.
  • Po zaimkach osobowych w drugiej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) możemy używać zarówno obu odmian czasownika to be: was i were.
  • Do wyrażania rad, często używamy wyrażenia “If I were you ... ” (Gdybym był/a tobą ...).
  • Czasownik modalny would może być zastąpiony przez czasowniki modalne could i might.

Konstrukcje I wish + past simple ( Chciałbym/Chciałabym, żeby ...) oraz If only + past simple (Gdyby tylko ...) służą do wyrażania żalu, że aktualnie dana sytuacja nie ma miejsca, bądź ma miejsce.

Zdań warunkowych typu trzeciego (If + Past Perfect, would/wouldn't have + czasownik w III formie) używamy, gdy mówimy o wydarzeniach, które mogły się wydarzyć, ale się nie wydarzyły lub gdy chcemy wyrazić żal, że jakaś sytuacja się nie wydarzyła. Jeśli zdanie warunkowe pojawia się przed zdaniem głównym, oddzielamy je przecinkiem.

If only + past perfect oraz I wish + past perfect używamy, aby wyrazić żal z powodu zaistniałej wcześniej sytuacji i pragnienie, by wydarzenia potoczyły się inaczej. W tej konstrukcji wyrażamy jedynie sam warunek, ponieważ skutek pozostaje w domyśle.

Konstrukcje I wish + past simple ( Chciałbym/Chciałabym, żeby ...) oraz If only + past simple (Gdyby tylko ...) służą do wyrażania żalu, że aktualnie dana sytuacja nie ma miejsca, bądź ma miejsce.

If only + past perfect oraz I wish + past perfect używamy, aby wyrazić żal z powodu zaistniałej wcześniej sytuacji i pragnienie, by wydarzenia potoczyły się inaczej. W tej konstrukcji wyrażamy jedynie sam warunek, ponieważ skutek pozostaje w domyśle.


1. would drink

Zadanie premium

Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium

Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo. Wykup konto Premium, aby uzyskać dostęp do całej zawartości serwisu 🙂
Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Express Publishing
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Virginia Evans, Jenny Dooley
ISBN:
9781471537264
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Maria
4462

Nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego ze specjalizacją nauczycielską. W wolnym czasie lubię czytać książki i uczyć się języka koreańskiego.