Klasa
I liceum
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
New Enterprise A2. Workbook. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Uwaga!

Zdań warunkowych (conditionals) używamy kiedy coś się dzieje, pod warunkiem, że dzieje się coś innego. Jedna część zdania warunkowego opisuje warunek a druga skutek, który z niego wynika (Jeśli … to …).

Zerowego okresu warunkowego używamy, mówiąc o sytuacjach i faktach, które zawsze są prawdziwe (np. Jeśli podgrzejesz lód, roztopi się.) Zdanie warunkowe typu zero tworzymy używając if/when oraz czasu present simple w obu częściach zdania (w części przedstawiającej warunek i w części przedstawiającej skutek). Zerowy okres warunkowy służy do:

  • udzielania rad,
  • wyrażania prawd i zjawisk, które są zawsze prawdziwe

Zdania twierdzące w czasie present simple tworzymy w następujący sposób:

I, You  +   czasownik w podstawowej formie         

He, She, It  + czasownik w formie podstawowej z końcówką -es, -s 

We, You, They +   czasownik w podstawowej formie    

! W zdaniach twierdzących w czasie present simple pojawia się także operator do oraz does.  Operator do stawiamy po I, you, we, you, they, a operator does po he, she, It. W takim wypadku czasownik następujący po nim jest także w formie podstawowej.

Zdania przeczące w czasie present simple tworzymy w następujący sposób:

I, You  + do not   (don’t) + czasownik w formie podstawowej 

He, She, It  + does not  (doesn’t) + czasownik w formie podstawowej 

We, You, They +   do not   (don’t)     + czasownik w formie podstawowej 

W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych czasowników to be odmienia się przez osoby i przekształca się w trzy różne formy (am, is, are).


1. (przykład)

Komentarze