🎓 Fill in the correct (...) - Zadanie 2: New Enterprise A2. Workbook. Reforma 2019 - strona 27
Przedmiot:
Język angielski
Wybrana książka:
New Enterprise A2. Workbook. Reforma 2019 (Zeszyt ćwiczeń, Express Publishing)
Klasa:
I liceum
Strona 27

Uwaga!

Rzeczowniki policzalne to takie, które można wyszczególnić jako pojedyncze przedmioty. Występują one zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej (np. car, cars - samochód, samochody). ! Istnieją rzeczowniki, których liczba mnoga jest inna od liczby pojedynczej lub jest taka sama jak liczba pojedyncza (a series - seria, series - serie / man - mężczyzna, men - mężczyźni)

Liczbę mnogą zazwyczaj tworzymy przez dodanie do rzeczownika końcówki -s

Do rzeczowników kończących się na '-y', poprzedzonych przez spółgłoskę dodajemy końcówkę '-ies'

Do rzeczowników kończących się na spółgłoski takie jak -s, -ss, -x, -ch, -sh dodajemy końcówkę '-es'

Do rzeczowników kończących się na -fe, -f dodajemy końcówkę '-ves'

Rzeczowniki niepoliczalne występują tylko w liczbie pojedynczej. Są to takie rzeczowniki, których nie można wyszczególnić jako pojedyncze przedmioty. W zdaniach rzeczowniki niepoliczalne występują z czasownikiem w liczbie pojedynczej (hair is ... - włosy są / traffic is - korek jest ...). Z rzeczownikami niepoliczalnymi nie można używać przedimków nieokreślonych a/an. Częste zwroty i określenia ilości  to: some (trochę), much (bardzo), a piece of (część, kawałek). Uwaga! Rzeczowniki niepoliczalne mogą mieć końcówkę -s i wyglądać na rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej (politics - polityka / news - wiadomość).

Few (mało) oraz a few (trochę) używamy z rzeczownikami policzalnymi.

Any - określa rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Any w pytaniach oznacza “jakieś”, a w przeczeniach “żadne”.

Some - określa rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. W zdaniach oznacza “kilka”, “trochę”.

A lot of używamy w zdaniach twierdzących i pytaniach. Oznacza “wiele”, “dużo”.

Little (mało) i a little (trochę) używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi.By powiedzieć, jak czegoś jest dużo używamy słów much oraz many. Much używamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi (pieniądze, chleb itp.), many przed rzeczownikami policzalnymi (banknoty, bochenki chleba).

Przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej stawiamy przedimek an/a lub the. Kiedy po raz pierwszy o czymś wspominamy i rozmówca nie wie, o którą rzecz chodzi, należy użyć przedimka "an" (stawianego przed słowami w wymowie zaczynającymi się od samogłoski) lub przedimka "a" (stawianego przed słowami w wymowie zaczynającymi się od spółgłoski). Przedimków a/an używamy:

 • przed policzalnym rzeczownikiem w liczbie pojedynczej,
 • przed policzalnym rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, przedstawiającym kategorie przedmiotów,
 • w niektórych wyrażeniach określających ilość (np. a lot of)
 • przed dopełnieniem, które jest rzeczownikiem (np. przed nazwami zawodów)
 • z niektórymi liczbami (np. a hundred - sto)
 • w wyrażeniach ceny, szybkości itp. (np. a kilo - kilogram)
 • kiedy obliczamy czas, dystans, wagę itp. zamiast one (jeden) możemy użyć a/an (np. one pound = a pound - jeden funt)

Przedimek “the” używamy przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej lub mnogiej, o których była mowa wcześniej lub rozmówcy wiedzą, o której rzeczy/osobie/miejscu mówimy. Przedimek “the” używamy przed:

 • nazwami rzek, mórz, oceanów, łańcuchów górskich i pustyń
 • tytułami głów państwa (np. the King, the Queen)
 • przymiotnikami określającymi narodowość danej grupy osób
 • nazwami wydarzeń historycznych (np. the First World War)
 • nazwami instrumentów muzycznych
 • nazwami rzeczy lub miejsc, które są jedyne w swoim rodzaju.

Przedimka the nie stawiamy przed:

 • nazwami jezior, gór, wysp, parków
 • nazwami miast, krajów, ulic, stanów
 • nazwami własnymi
 • nazwami dni, miesięcy, świąt
 • nazwami posiłków (np. dinner, lunch)
 • nazwami przedmiotów szkolnych
 • w sytuacji, gdy rzeczownik jest już poprzedzony słowem określającym ilość (np. some, many)

A.

1. much

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Express Publishing
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Jenny Dooley
ISBN:
9781471569692
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Maria
7940

Nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego ze specjalizacją nauczycielską. W wolnym czasie lubię czytać książki i uczyć się języka koreańskiego.