Klasa
I liceum
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
High note 3. Student's Book. Reforma 2019, Podręcznik

Drugi tryb warunkowy

Używamy, gdy mówimy o sytuacjach hipotetycznych.

W drugim trybie warunkowym po osobach I, she, he, it możemy użyć czasownika were, zamiast was, szczególnie w zwrocie If I were you …

Możemy także w miejsce ‘would’ wstawić ‘could’ (hipotetyczne umiejętności / możliwości) lub ‘might’ (osoba mówiąca nie jest przekonana, co do rezultatu).


Zamiast 'if' możemy stosować

* unless = if not (tłumaczymy jako: chyba że / jeśli nie)

* as soon as (jak tylko)

* as long as (pod warunkiem, że)

* provided that (pod warunkiem, że)

* until (dopóki)

* before (przed)

* after (po)


 

1. (przykład)

2. saw

Komentarze