Klasa
I liceum
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
High note 3. Student's Book. Reforma 2019, Podręcznik

Zerowy tryb warunkowy używamy do opisywania sytuacji, które są zawsze prawdziwe:

If + Present Simple   +   Present Simple

LUB 

Present Simple   +   if + Present Simple
Pierwszy tryb warunkowy używamy, aby opisać sytuacje, które potencjalnie mogą się wydarzyć pod pewnym warunkiem. 

If + Present Simple, will + bezokolicznik

LUB

Will + bezokolicznik   + if +Present Simple


 

Zamiast 'if' możemy stosować

* unless = if not (tłumaczymy jako: chyba że / jeśli nie)

* as soon as (jak tylko)

* as long as (pod warunkiem, że)

* provided that (pod warunkiem, że)

* until (dopóki)

* before (przed)

* after (po)


 

1. (przykłady) get

2. say, if, disagree

Komentarze