Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
High note 3. Workbook. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Pierwszy tryb warunkowy używamy, aby opisać sytuacje, które potencjalnie mogą się wydarzyć pod pewnym warunkiem. 

If + Present Simple, will + bezokolicznik

LUB

Future Simple + bezokolicznik   + if +Present Simple

(Future Simple = will + bezokolicznik)

 

1. (przykład)

2. won't tell 

Komentarze