Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
High note 3. Workbook. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Pierwszy tryb warunkowy używamy, aby opisać sytuacje, które potencjalnie mogą się wydarzyć pod pewnym warunkiem. 

If + Present Simple, will + bezokolicznik

LUB

Will + bezokolicznik   + if +Present Simple


 

1. (przykład)

2. Will Joshua tell her the truth if she asks him to?

Komentarze