Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
New Hot Spot 6, Zeszyt ćwiczeń
  • 1

    Zadanie

  • 2

    Zadanie

  • 3

    Zadanie

Uwaga!

Stronę bierną stosujemy, kiedy nie wiemy kto jest wykonawcą czynności, gdy ta informacja jest oczywista lub nie ma większego znaczenia. Stronę bierną tworzymy za pomocą wstawienia III formy czasownika po odpowiedniej dla danego czasu formie czasownika to be.

Zdania twierdzące w stronie biernej w czasie teraźniejszym (present passive) tworzymy w następujący sposób:

Podmiot + is / are + past participle*

 

Przekształcając zdania ze strony czynnej na stronę bierną tak naprawdę pozbywamy się wykonawcy czynności:

Strona czynna - My dad locks this door at night. (Mój tata zamyka te drzwi na noc.)

Strona bierna - This door is locked at night. (Te drzwi są zamykane na noc.)

 

past participle tworzymy poprzez dodanie do czasowników regularnych końcówki -ed. Pozostałe czasowniki mają formy nieregularne (znajdują się w tabelce na stronie 111)


1. (przykład)

Komentarze