Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
New Hot Spot 6, Zeszyt ćwiczeń
  • 1

    Zadanie

  • 2

    Zadanie

  • 3

    Zadanie

Uwaga! 

By powiedzieć, że czegoś jest zbyt dużo używamy słów too much oraz too many. Too much używamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi (pieniądze, chleb itp.), too many przed rzeczownikami policzalnymi (banknoty, bochenki chleba).

Rzeczowniki policzalne to takie, które można wyszczególnić jako pojedyncze przedmioty (czyli takie, które można policzyć). Rzeczowniki niepoliczalne to takie, których nie można wyszczególnić jako pojedyncze przedmioty (czyli takie, których nie można policzyć).

Enough (wystarczająco) używamy by powiedzieć zarówno, że jest czegoś wystarczająco dużo, jak i mało. Enough stawiamy przed rzeczownikami, ale po przymiotnikach.


1. (przykład)

Komentarze