Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
New Voices 7. Student's Book, Podręcznik

Uwaga! Zdania należy uzupełnić czasownikami w czasie Present Simple.

Tworzymy go w następujący sposób:

Twierdzenie:

I/you/we/you/they + verb (podstawowa forma czasownika)

he/she/it + verb -s

Przeczenie:

I/you/we/you/they + do not (don't) + verb (podstawowa forma czasownika)

he/she/it + does not (doesn't) verb -s

 

1. I love listening to music.

Komentarze