Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
New Voices 7. Student's Book, Podręcznik

Uwaga! Pytania należy ułożyć w czasie Present Simple.

Tworzymy je w następujący sposób:

(Who/Where/When/What/How often/What time) + do + I/you/we/you/they + verb (podstawowa forma czasownika)...?

(Who/Where/When/What/How often/What time) + does + he/she/it + verb (podstawowa forma czasownika)...?

 

1. What time do you start school?

Komentarze