Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 3. Zakres rozszerzony, Podręcznik

Rozwiązanie 1:

a)

Zdaniem autora tekstu polska władza w Galicji Wschodniej opierała się na

Komentarze