Klasa
II liceum
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Po gimnazjum, Podręcznik

A.

Dokonania Kazimierza Wielkiego wymienione we fragmencie tekstu:

Komentarze