Klasa
II liceum
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Po gimnazjum, Podręcznik

Według Charles'a Talleyranda, aby obca interwencja w państwie nie została uznana za zdradę należało spełniać 4 kryteria:

- wielka i oczywista potrzeba kraju;

Komentarze