Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Zrozumieć przeszłość 2. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik

Rozwiązanie 1:

Polacy odnieśli się do odezwy Józefa Wybickiego z wielkim zaangażowaniem, choć

Komentarze