🎓 Na podstawie tekstu podaj dwa czynniki... - Zadanie 7.3: Egzamin maturalny Historia. Poziom podstawowy. Stara formuła 2017 - strona 9
Przedmiot:
Historia
Wybrana książka:
Egzamin maturalny Historia. Poziom podstawowy. Stara formuła 2017 (Arkusz, CKE)
Klasa:
III liceum
Strona 9

Na podstawie tekstu podaj dwa czynniki...

7.1
 Zadanie
7.2
 Zadanie

7.3
 Zadanie

Współczesny historyk o średniowiecznej Polsce


W warunkach braku politycznej jedności […] Polska doznała znacznego i trwałego
uszczerbku terytorialnego […]. Mnożące się granice polityczne i wojny międzydzielnicowe
utrudniały handel, oddziaływały destrukcyjnie na produkcję i ład w kraju. […] Równocześnie
jednak […] w tym okresie następowały zasadniczej wagi zmiany w społeczeństwie i kraju.
Gospodarka, w coraz większym stopniu skupiająca się w rękach osób prywatnych i Kościoła,
rozwijała się dynamicznie, mimo rabunkowej niekiedy polityki książąt, nastawionych na
szybki zysk (np. poprzez „psucie monety”, tzn. zmniejszanie w niej zawartości szlachetnego
kruszcu, czy poprzez mnożenie ceł i egzekwowanie przymusu drogowego), rozwijał się
handel, masowo powstawały nowe wsie, coraz więcej pojawiało się osiedli miejskich. […]
Europę, w której tu i ówdzie dochodziło nawet do względnego przeludnienia, ogarnął proces
kolonizacji.
J. Strzelczyk, Historia powszechna. Średniowiecze, Poznań 2008, s. 204–205.

Na podstawie tekstu podaj dwa czynniki wpływające na rozwój gospodarki w opisywanym okresie.

Rozwiązanie:

  • Powstawanie nowych miast i wsi,

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
CKE
Rok wydania:
2017
Autorzy:
ISBN:
9788380984769
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Cezary
1276

Nauczyciel

Absolwent historii na specjalności nauczycielskiej, szczególnie jestem zainteresowany czasami nowożytnymi i historią prawa miejskiego. Poza tym fan sportu szczególnie kalisteniki i piłki nożnej