Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 6, Podręcznik

`` Rozwiązanie 1:

Skutki pierwszego rozbioru Polski:

Komentarze