Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 6, Podręcznik

1. Rosjanie podburzali chłopów przeciw szlachcie, ponieważ

Komentarze