Historia

Wyjaśnij, jaki cel miały deportacje Polaków 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 8 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, jaki cel miały deportacje Polaków

4
 Zadanie

Jaki cel miały deportacje Polaków przeprowadzone w latach 1940-1941?

- Stalin dążył do sowietyzacji Kresów Wschodnich. Wiedział, że Polacy będą walczyć o wolność i niepodległość, dlatego uważał ich za główną przeszkodę w osiągnięciu zamierzonych celów. Poprzez deportacje zamierzał osłabić polskość na zagarniętych ziemiach. 

- Trzy wielkie deportacje Polaków na wschód przeprowadzono w latach 1940-1941 r. Łącznie wywieziono co najmniej 330 tysięcy ludzi. Zesłano ich na Syberię i do Kazachstanu, gdzie tysiącami umierali z głodu, zimna i przepracowania. Sowieci zmuszali ich do katorżniczej pracy przy karczowaniu lasów, w kopalniach oraz kołchozach. 

Należy pamiętać, żer deportacje miały zazwyczaj taki sam przebieg. W nocy Sowieci okrążali dom i dawali ludziom 15 minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Następnie odstawiano ich na stacje kolejowe. Tam czekały na nich nieogrzane wagony towarowe. Nikomu nie zdradzano, jaki jest cel wywózki. Podróż na wschód trwała kilka tygodni, była pasmem cierpień.

  • Zesłańcy na Sybir. Polskie kobiety pracujące przy wyrębie lasów.

podglad pliku

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
ISBN: 9788381181730
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

55568

Nauczyciel

Wiedza
Trapez

W dowolnym czworokącie (trapez, równoległobok, romb, prostokąt, kwadrat) suma miar kątów wewnętrznych wynosi 360°


W trapezie: 

  • występuje co najmniej jedna para boków równoległych, nazywamy je podstawami; pozostałe boki to ramiona

  • suma miar kątów leżących przy jednym ramieniu wynosi 180°

trapez


Rodzaje trapezów: 

  • trapez równoramienny - ramiona mają jednakowe długości, kąty leżące przy danej podstawie mają równe miary

  • trapez prostokątny - co najmniej jeden z kątów wewnętrznych jest kątem prostym

     

Wzór na pole trapezu

`P=((a+b)*h)/2` 

`a, b`  - długości podstaw trapezu

`h` - długość wysokości trapezu  

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom