Historia

Opisz sytuację religijną w Rzeszy przed 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Sytuacja religijna w Rzeszy przed wybuchem wojny trzydziestoletniej (1618-1648)

Wskutek reformacji i kontrreformacji Rzesza Niemiecka pozostawała podzielona, rozbita na dwa wrogie obozy o równoważnych siłach - ponad połowa władców i blisko połowa mieszkańców wyznawała katolicyzm, natomiast pozostali byli protestantami - kalwinistami i luteranami. 

Początkowo przewaga w rozbitej politycznie i religijnie Rzeszy należała do protestantów. Jednak działania kontrreformacji skutecznie zahamowały rozprzestrzenianie się nowych wyznań w kraju, z czasem zaczęto wypierać innowierców z opanowanych obszarów. Na mocy pokoju religijnego w Augsburgu (1555 r.) katoliccy władcy zaczęli gorliwie wcielać w życie zasadę: "Czyja władza, tego religia", zmuszając tym samym protestantów do emigracji. Najbardziej ucierpieli luteranie, których dodatkowo osłabiał postępujący rozwój kalwinizmu. 

W 1608 r. na sejmie Rzeszy państwa protestanckie zażądały formalnego potwierdzenia pokoju religijnego, jednak nie wyrazili na to zgody cesarscy radcy oraz Bawaria. W odpowiedzi - 15 maja 1608 r. - zawarły one sojusz zwany - Unią Protestancką. Na jej czele stanął władca Palatynatu Reńskiego - elektor Fryderyk IV. Celem Unii była obrona interesów własnych członków. 

W 1609 r. z inicjatywy księcia Maksymiliana Bawarskiego powstała Liga Katolicka - związek katolickich książąt Rzeszy, wymierzony przeciwko Unii Protestanckiej (unii książąt protestanckich).

W Niemczech powstały dwie zwalczające się siły, dysponujące potężnym poparciem za granicą.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Paweł Klint, Piotr Galik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326726767
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

71177

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom