Historia

Omów, w jaki sposób opozycja przeciwstawiała się 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Omów, w jaki sposób opozycja przeciwstawiała się

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
 • W jaki sposób opozycja przeciwstawiała się niedemokratycznym formom rządów sanacji?

- Po zamachu majowym (12 maja 1926 r.) w Polsce nie rozwiązano partii politycznych, jednak rządzący zupełnie nie liczyli się parlamentem i uniemożliwiali opozycji swobodną działalność w jego ramach. Niejednokrotnie prezydent rozwiązywał sejm, nie dopuszczając w ogóle do dyskusji. 

- W tej sytuacji w czerwcu 1930 r. przywódcy Centrolewu zwołali do Krakowa Kongres Obrony Praw i Wolności Ludu. Podjęli wówczas uchwałę dotyczącą odsunięcia sanacji od władzy. Kongres podjął także decyzję o przeprowadzeniu w połowie września manifestacji w największych miastach Polski. 

- Władze ubiegły te wydarzenia. Józef Piłsudski stanął na czele nowego rządu, a prezydent Mościcki rozwiązał parlament i zarządził nowe wybory. Aresztowano kilkunastu przywódców opozycji (m.in. Wojciecha Korfantego i Wincentego Witosa) i osadzono ich w więzieniu wojskowym w Brześciu nad Bugiem. Uwięzieni byli traktowani wyjątkowo brutalnie, sanacja przedstawiała ich jako awanturników działających na szkodę państwa.  

 • Jaką rolę w walce opozycji z obozem władzy odegrały wydarzenia z 1930 r., zwłaszcza przebieg wyborów brzeskich?

- Wybory 1930 r. (nazwane przez opozycję - "wyborami brzeskimi") odbyły się w atmosferze zastraszania i kolejnych aresztowań działaczy politycznych. Administracja państwowa posuwała się do oszustw wyborczych (tzw. "cuda nad urną"). 

- Zwycięskie wybory umożliwiły Piłsudskiemu umocnienie władzy. System polityczny stał się w pełni autorytarny. Partie opozycyjne pozbawiono realnego wpływu na prace parlamentu. Ograniczono ich działalność i możliwość wpływania na opinię publiczną. 

- W procesie brzeskim przywódcom Centrolewu zarzucono przygotowywanie zamachu stanu. Dziesięciu czołowych działaczy socjalistycznych i ludowych otrzymało wyroki od 1,5 do 3 lat wiezienia. Wielu udało się na emigrację.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Janusz Ustrzyk, Mirosław Ustrzyk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
ISBN: 9788378795360
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

60471

Nauczyciel

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb.

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.


Cechy podzielności:

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1 896 319 128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 3.

  Przykład:

  • 7 981 272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) jest liczbą podzielną przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 2 147 816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 18 298 415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9, gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 9.

  Przykład:

  • 1 890 351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest jest liczbą podzielną przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 192 290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba jest podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25.
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12 848 100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom