Historia

Przedstaw i oceń polską politykę zagraniczną 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Przedstaw i oceń polską politykę zagraniczną

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Polska polityka zagraniczna w okresie do 1934 r.

 • W pierwszych latach funkcjonowania II RP władze polskie starały się głównie o uzyskanie poparcie w sprawie granic lub zawierały układy z sojusznikami.
  • W 1921 r. podpisano z Francją deklarację o przyjaźni, układ polityczny i konwencję wojskową o wzajemnej pomocy na wypadek agresji niemieckiej na którąś ze stron.
  • W 1921 r. z Rumunią zawarto konwencję handlową, tajną umowę wojskową oraz przymierze obronne zobowiązujące do wzajemnej pomocy w wypadku agresji sowieckiej na którąś ze stron.
   Józef Piłsudski dążył do stworzenia sojuszu państw środkowoeuropejskich, zwanych Międzymorzem. Kontynuatorem jego myśli był minister spraw zagranicznych - Józef Beck.
 • Polskie władze dostrzegły zagrożenie wynikające ze zbliżenia pomiędzy dawnymi zaborcami (układ w Rapallo). W celu obrony wschodnich granic w 1924 r. utworzono Korpus Ochrony Pogranicza.
 • W 1925 r. Polska zawarła konkordat z Watykanem oraz traktat arbitrażowy z Czechosłowacją, który dotyczył handlu i wzajemnej ochrony mniejszości narodowych.
 • Józef Piłsudski i Józef Beck starali się stosować politykę równowagi oraz zachowania tzw. równych odległości w relacjach Warszawy z Berlinem i Moskwą.
 • W 1932 r. - Polska i Związek Sowiecki zawarły pakt o nieagresji (na 3 lata, przedłużony w 1934 r.).
 • W 1934 r. - Polska i III Rzesza podpisały deklarację o niestosowaniu przemocy we wzajemnych stosunkach.

Na czym polegała polityka równowagi wobec Moskwy i Berlina?

"Polityka równowagi" - polityka prowadzona przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych II RP - Józefa Becka wobec Niemiec i Związku Sowieckiego. Polegała ona na utrzymywaniu poprawnych stosunków zarówno z Niemcami, jak i z ZSRS, a także niewiązaniu się z którymś z dwóch sąsiadów przeciwko drugiemu. Pierwszym sukcesem polskiej dyplomacji w realizacji tej polityki było zawarcie w 1932 r. (początkowo na 3 lata) - paktu o nieagresji ze Związkiem Sowieckim. Oba kraje wyrzekły się wojny i uczestnictwa w sojuszach skierowanych przeciwko drugiej stronie. Podpisanie tego układu wzmacniało pozycję Polski w negocjacjach z Niemcami.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Janusz Ustrzyk, Mirosław Ustrzyk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
ISBN: 9788378795360
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

60556

Nauczyciel

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom