Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Historia

Historia 7 (Podręcznik, Operon)

Przedstaw i oceń polską politykę zagraniczną 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Przedstaw i oceń polską politykę zagraniczną

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Polska polityka zagraniczna w okresie do 1934 r.

 • W pierwszych latach funkcjonowania II RP władze polskie starały się głównie o uzyskanie poparcie w sprawie granic lub zawierały układy z sojusznikami.
  • W 1921 r. podpisano z Francją deklarację o przyjaźni, układ polityczny i konwencję wojskową o wzajemnej pomocy na wypadek agresji niemieckiej na którąś ze stron.
  • W 1921 r. z Rumunią zawarto konwencję handlową, tajną umowę wojskową oraz przymierze obronne zobowiązujące do wzajemnej pomocy w wypadku agresji sowieckiej na którąś ze stron.
   Józef Piłsudski dążył do stworzenia sojuszu państw środkowoeuropejskich, zwanych Międzymorzem. Kontynuatorem jego myśli był minister spraw zagranicznych - Józef Beck.
 • Polskie władze dostrzegły zagrożenie wynikające ze zbliżenia pomiędzy dawnymi zaborcami (układ w Rapallo). W celu obrony wschodnich granic w 1924 r. utworzono Korpus Ochrony Pogranicza.
 • W 1925 r. Polska zawarła konkordat z Watykanem oraz traktat arbitrażowy z Czechosłowacją, który dotyczył handlu i wzajemnej ochrony mniejszości narodowych.
 • Józef Piłsudski i Józef Beck starali się stosować politykę równowagi oraz zachowania tzw. równych odległości w relacjach Warszawy z Berlinem i Moskwą.
 • W 1932 r. - Polska i Związek Sowiecki zawarły pakt o nieagresji (na 3 lata, przedłużony w 1934 r.).
 • W 1934 r. - Polska i III Rzesza podpisały deklarację o niestosowaniu przemocy we wzajemnych stosunkach.

Na czym polegała polityka równowagi wobec Moskwy i Berlina?

"Polityka równowagi" - polityka prowadzona przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych II RP - Józefa Becka wobec Niemiec i Związku Sowieckiego. Polegała ona na utrzymywaniu poprawnych stosunków zarówno z Niemcami, jak i z ZSRS, a także niewiązaniu się z którymś z dwóch sąsiadów przeciwko drugiemu. Pierwszym sukcesem polskiej dyplomacji w realizacji tej polityki było zawarcie w 1932 r. (początkowo na 3 lata) - paktu o nieagresji ze Związkiem Sowieckim. Oba kraje wyrzekły się wojny i uczestnictwa w sojuszach skierowanych przeciwko drugiej stronie. Podpisanie tego układu wzmacniało pozycję Polski w negocjacjach z Niemcami.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Janusz Ustrzyk, Mirosław Ustrzyk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

49005

Nauczyciel

Wiedza
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej  `n`  nazywamy taką liczbę naturalną  `m`, że  `n=k*m` `k`   jest liczbą naturalną. 


Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10. Wynika z tego, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo  `10=10*1`   
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo  `10=5*2`  
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo  `10=2*5`  
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo  `10=1*10`  


Uwaga!!! 

Jeżeli liczba naturalna `m`  jest dzielnikiem liczby `n` , to liczba `n`  jest wielokrotnością liczby `m` .

Przykład:

Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.


Dowolną liczbę naturalną n większą od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie, nazywamy liczbą pierwszą.

Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Liczbę naturalną n (n>1) niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną.

Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...


Zapamiętaj!!!

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi. 

 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom