Historia

Wczoraj i dziś 7 (Podręcznik, Nowa Era )

Scharakteryzuj gospodarkę ziem polskich 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Gospodarka ziem polskich w I połowie XIX wieku

Rozwój gospodarczy ziem polskich w I połowie XIX wieku przebiegał nierównomiernie. 

W Królestwie Polskim rozwijał się przemysł, w zaborze pruskim - rolnictwo, Galicja należała do najbardziej zaniedbanych regionów Europy. 

Zabór rosyjski - Królestwo Polskie

W pierwszych latach istnienia Królestwa Polskiego jego sytuacja gospodarcza nie przedstawiała się pomyślne.

Ziemie Królestwa Polskiego były zniszczone przez wojny, które toczyły się w czasach Napoleona. Do osłabienia gospodarki przyczyniła się również okupacja rosyjska trwająca od 1813 roku.

Po 1815 r., korzystając z praw nadanych w konstytucji - przystąpiono do intensywnych prac nad poprawą stanu gospodarczego państwa. Dzieło to zostało zainicjowane przez ministra skarbu w rządzie Królestwa Polskiego - księcia Ksawerego Druckiego - Lubeckiego.

Jego zasługą było zrównoważenie budżetu Królestwa oraz rozwój przemysłu włókienniczego (Zgierz, Zduńska Wola, Pabianice, Lublin).

Duży wpływ na powyższą sytuację miało skorzystanie z ceł protekcyjnych wprowadzonych przez Rosję. Z drugiej strony - bardzo niskie cła na towary produkowane w Rosji (1-3% wartości towaru) spowodowały, że Rosja stała się chłonnym rynkiem zbytu.

W Królestwie Polskim rozwijał się również przemysł wydobywczy (rudy żelaza i miedzi) w Zagłębiu Staropolskim, w okolicach Kielc i Sandomierza.

Uprzemysłowienie przyczyniło się do szybkiego rozwoju miast. Przykład Łodzi, która w krótkim czasie z małego miasteczka stał się dużym miastem przemysłowym (głównym ośrodkiem przemysłu włókienniczego na polskich ziemiach pod zaborami).

W 1828 r. w Warszawie założono Bank Polski.

W efekcie - bilans gospodarczych osiągnięć Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1830 przedstawiał się imponującą.

Wiele z założonych wówczas przedsiębiorstw przetrwało aż do XX wieku.

Zabór austriacki

Galicja była krajem rolniczym, słabo rozwiniętym gospodarczo o dużej gęstości zaludnienia. Przeważały tam małorolne, karłowate gospodarstwa.

W Galicji istniał jedynie przemysł przetwórstwa rolno - spożywczego (browary, gorzelnie, młyny, tartaki). W miarę rozwinięty był przemysł naftowy.

Wśród mieszkańców zaboru austriackiego często panowała nędza, głód i analfabetyzm. Nasiliła się emigracja zarobkowa (zwłaszcza do USA, Brazylii i Kanady). W latach 1890 - 1914 Galicję opuściło około miliona osób. Powodem zacofania galicyjskiej wsi były anarchiczne stosunki społeczne, rozdrabnianie gospodarstw i nieurodzajne ziemie (górskie tereny). Mieszkańcy Galicji znajdowali zatrudnienie jedynie w drobnych zakładach przetwórczych czy kopalniach soli (Bochnia, Wieliczka, Stara Sól, Drohobycz).

Zabór pruski

Wielkie Księstwo Poznańskie leżało na peryferiach państwa pruskiego. Miejscowy przemysł nie mógł konkurować z niemieckim, dlatego przez długie lata prawie w ogóle się nie rozwijał. Miasta powiększały się powoli, rolnictwo było zacofane, a położenie chłopów - fatalne.

Sytuacja uległa zmianie w 1823 r., kiedy to pruskie władze zapowiedziały uwłaszczenie chłopów.

Szlachta otrzymała wówczas środki na unowocześnienie swoich folwarków. Chłopi zaczęli lepiej dbać o ziemię, będącą teraz ich własnością.

Po uwłaszczeniu, w rolnictwie Wielkiego Księstwa Poznańskiego zaszły przemiany, dzięki którym Wielkopolska stała się rolniczym zapleczem Prus.

Ziemianie i chłopi modernizowali swe gospodarstwa, stosowali nowoczesne techniki uprawy roli.

Na obszarze zaboru pruskiego intensywnie rozwijał się przemysł przetwórczy, a wytwarzane towary łatwo znajdowały odbiorców zarówno w mieście, jak i na wsi.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

30 grudnia 2017
mam to całe przepisać?!
user profile image
Paulina

44625

30 grudnia 2017

@Gość W zadaniu należało scharakteryzować gospodarkę ziem polskich w I połowie XIX wieku, a więc ziemie, znajdujące się pod trzema zaborami: pruskim, rosyjskim i austriackim. Rozwiązanie możesz zmodyfikować, pozostawiając jedna...

user profile image
ela

1 maja 2018
dzieki :)
user profile image
Maciej

1

9 listopada 2017
Dzięki!!!
user profile image
Klaudyna

1

6 listopada 2017
dzięki :):)
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

44613

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie