Historia

Wytłumacz, czym była rabacja galicyjska. 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Rabacja galicyjska - zwana również rzezią galicyjską lub powstaniem chłopskim - było to największe wystąpienie chłopów na ziemiach polskich w XIX wieku, mające miejsce w Małopolsce Zachodniej w 1846 roku. Doszło do niego na tle przygotowań do ogólnonarodowego powstania. Chłopi galicyjscy byli mało uświadomieni patriotycznie, a spiskowcy przygotowujący wybuch powstania nie dotarli do nich na czas, nie pozyskali ich do walki.

Chłopom bardziej doskwierały krzywdy, których doznali od swych panów niż brak niepodległości. Wykorzystali to urzędnicy austriaccy, którzy przedstawiali planowane powstanie jako antychłopskie.

Nieufność chłopów wobec powstańców podgrzewali dodatkowo, przekonując ich o przychylności cesarza austriackiego. Obiecywali też nagrody i uzyskanie wolności za tłumienie powstańczych wystąpień. Rabacja rozpoczęła się żywiołowo w Tarnowskiem. Szybko poszerzyła swój zasięg, zwłaszcza, gdy na jej czele stanął chłop - Jakub Szela.

Chłopi napadali na dwory, mordowali ziemian i urzędników, niszczyli folwarki, archiwa, zabierali żywność i bydło. Pogromy objęły głównie obszary środkowej i zachodniej Galicji. W wyniku rzezi galicyjskiej chłopi zniszczyli ok. 470 dworów, zabijając ok. 1000 osób.

 • Rzeź galicyjska - obraz pędzla Jana Lewickiego. W trakcie pogromów władze austriackie, aby zachęcić chłopów do wystąpień - płaciły kmieciom za odcięte głowy szlacheckie, porwane dzieci oraz zrabowane mienie.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

55076

Nauczyciel

Wiedza
Kwadrat

W kwadracie: 

 • wszystkie boki mają jednakową długość

 • wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi (mają miary wynoszące 90°)

 • przekątne mają jednakowe długości, przecinają się w połowie i są prostopadłe

Wzór na pole kwadratu

`P=a*a=a^2` 

`a`  - długość boku kwadratu


Uwaga!

Każdy kwadrat jest prostokątem.

Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom