Historia

Historia 7 (Podręcznik, WSiP )

Jakie znaczenie dla powstania styczniowego 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Jakie znaczenie dla powstania styczniowego

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
 • Jakie znaczenie dla powstania styczniowego miało powierzenie dyktatury Romualdowi Trauguttowi?

Powierzenie dyktatury Romualdowi Trauguttowi miało wielkie znaczenie dla dalszego rozwoju powstania. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu i wprowadzonym zmianom organizacyjnym - walczącym udało się przetrwać zimę, mimo, że odziały z miesiąca na miesiąc malały.

Ukryty pod przybranym nazwiskiem w jednym z warszawskich mieszkań, Traugutt przez kilka miesięcy usiłował zaradzić klęsce. Wysyłał misje dyplomatyczne na Zachód, starał się pozyskać broń oraz przekształcić oddziały partyzanckie w regularną armię.

Ostatni dyktator powstania styczniowego dążył do wprowadzenia w życie dekretu o uwłaszczeniu chłopów, niestety bezskutecznie. Mieszkańcy wsi, odpowiednio manipulowani przez Rosjan, nie chcieli angażować się w walkę przeciwko carowi. Definitywnie szanse powstańców liczących na pomoc ze strony chłopów przekreślił car Aleksander II, wydając w marcu 1864 r. dekret o uwłaszczeniu. Miesiąc później, Traugutt został aresztowany, co zadecydowało o upadku powstania. W trakcie śledztwa dyktator wykazał się bohaterską postawą - nie wydał nikogo spośród swoich współpracowników. Został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 5 sierpnia 1864 r. na stokach warszawskiej Cytadeli w obecności kilkudziesięciu tysięcy osób, śpiewających modlitwę "Święty Boże".

 • Romuald Traugutt był człowiekiem niezłomnym i prawym. Kierował powstaniem nawet wtedy, gdy wiedział, że jest ono skazane na klęskę.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45147

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby otrzymamy mnożąc tę liczbę przez kolejne liczby naturalne. 

Uwaga!!!

0 jest wielokrotnością każdej liczby naturalnej. 

Każda liczba naturalna jest wielokrotnością liczby 1. 


Przykłady
:

 • wielokrotności liczby 4 to: 
  • 0, bo  `0*4=0` 
  • 4, bo  `1*4=4`  
  • 8, bo  `2*4=8`  
  • 12, bo  `3*4=12`  
  • 16, bo  `4*4=16`  
  • 20, bo  `5*4=20` , itd.  
    
 • wielokrotności liczby 8 to:
  • 0, bo  `0*8=0`  
  • 8, bo  `1*8=8`  
  • 16, bo  `2*8=16`  
  • 24, bo  `3*8=24`  
  • 32, bo  `4*8=32`  
  • 40, bo  `5*8=40`, itd.  
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie