🎓 Czym PPS różniła się od SDKPiL - Zadanie 2: Historia 7 - strona 131
Przedmiot:
Historia
Wybrana książka:
Historia 7 (Podręcznik, WSiP)
Klasa:
7 szkoły podstawowej
Strona 131

Czym PPS różniła się od SDKPiL

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Działacze polskiego ruchu socjalistycznego byli podzieleni ze względu na zajmowane przez nich stanowisko wobec kwestii odzyskania przez Polskę niepodległości. W ten sposób ukształtowały się dwa nurty - niepodległościowy, reprezentowany przez PPS - oraz rewolucyjny, który tworzyła SDKPiL.

Polska Partia Socjalistyczna (PPS):

 • PPS reprezentowała nurt niepodległościowy;
 • najważniejszy cel - wywalczenie niepodległej Polski jako republiki demokratycznej z parlamentem pełniącym funkcję najważniejszego organu władzy;
 • niepodległe państwo gwarantem bezpieczeństwa socjalnego robotników po przeprowadzeniu reform soiłecznych;
 • równość wszystkich obywateli;
 • szerokie swobody obywatelskie - wolność religii, słowa i druku;
 • możliwość zakładania stowarzyszeń i partii politycznych;
 • prawo robotników do strajku;

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL):

 • SDKPiL reprezentowała nurt rewolucyjny;
 • SDKPiL dążyła do obalenie caratu i utworzenia rosyjskiej republiki demokratycznej;
 • współpraca rewolucjonistów z różnych państw (internacjonalizm);
 • przygotowanie rewolucji proletariackiej, w której wyniku powstanie ogólnoświatowa republika socjalistyczna;
 • likwidacja własności prywatnej;
 • cele społeczne ważniejsze od narodowych;
 • odrzucenie walki o niepodległość;
Komentarze
Informacje o książce
podręcznik, ćwiczenie lub zbiór zadań
PodręcznikHistoria 7
Wydawnictwo:
WSiP
Rok wydania:
2017
Autorzy:
Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita Plumińska-Mieloch
ISBN:
9788302166891
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Paulina
127487

Nauczyciel

Od kilku lat wiążę swoje życie zawodowe z historią. Z entuzjazmem czytam publikacje poświęcone starożytności oraz średniowieczu. Pasjonuje mnie także sztuka oraz narciarstwo. W wolnym czasie planuję wycieczki.