Historia

Jakie cele stawiała sobie endecja? 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Jakie cele stawiała sobie endecja?

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Cele Narodowej Demokracji (endecji):

 • Program endecji został sformułowany przez Romana Dmowskiego w wydanej w 1903 roku pracy pt. "Myśli nowoczesnego Polaka" oraz w broszurze pt. "Nasz patriotyzm".
 • Roman Dmowski popierał "egoizm narodowy" - interesy narodu polskiego uważał za najważniejsze.
 • Najwyższą wartością dla endecji był naród, głównym celem stało się odzyskanie niepodległości.
 • Roman Dmowski twierdził też, że naród polski utracił niepodległość z własnej winy, i surowo oceniał przywódczą rolę szlachty.
 • Narodowcy odrzucali ideę powstania zbrojnego, odnosili się wrogo względem socjalizmu i idei walki klas.
 • Kładli nacisk na rozwój polskich organizacji i upowszechnienie świadomości narodowej.
 • Propagowali solidaryzm narodowy - współpracę oraz wspieranie się wszystkich warstw społeczeństwa polskiego w trzech zaborach.
 • Położono nacisk na codzienną pracę dla dobra narodu.
 • Preferowano prowadzenie działań, które miały doprowadzić m.in. do upowszechnienia świadomości narodowej i unarodowienia życia gospodarczego, dążono do rezygnacji z przygotowań do walki zbrojnej. Uważano, że powstania doprowadzają naród do utraty „najlepszych sił swoich”.
 • Endecja uważała, że największe niebezpieczeństwo dla polskości stanowi germanizacja.
 • Od początku XX w. polski nacjonalizm przyjmował również poglądy antysemickie, co wywoływało wzrost napięć pomiędzy Żydami i Polakami.

Roman Dmowski - polski polityk, przywódca Narodowej Demokracji, autor książek, w których przedstawiał poglądy nacjonalistyczne.

DYSKUSJA
user avatar
Jan

15 lutego 2018
dzieki :)
user avatar
Alex

10 lutego 2018
dzięki
user avatar
Dagmara

4 lutego 2018
Dzięki :):)
user avatar
Roksana

24 stycznia 2018
Dziena 👍
klasa:
Informacje
Autorzy: Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302166891
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

60556

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy

ulamek

Liczba mieszana składa się z części całkowitej (jest nią liczba naturalna) oraz części ułamkowej (jest nią ułamek zwykły właściwy).


Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: 

 1. Mianownik części ułamkowej mnożymy razy część całkowitą liczby mieszanej.

 2. Do otrzymanego iloczynu dodajemy licznik części ułamkowej.

Mianownik szukanego ułamka niewłaściwego jest równy mianownikowi części ułamkowej liczby mieszanej.

Przykłady: 

`3 1/4=(3*4+1)/4=13/4` 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom