Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Historia

Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze (Podręcznik, Nowa Era )

Scharakteryzuj zmiany, które dokonały się 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj zmiany, które dokonały się

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

5
 Zadanie

Zmiany, które dokonały się w Królestwie Polskim w latach 1333 - 1370:

 • W czasach panowania Kazimierza Wielkiego znacznie zwiększył się potencjał gospodarczy państwa polskiego, a akcja kolonizacyjna osiągnęła apogeum. Lokowano ok. 100 nowych miast (połowę z nich stanowiły lokacje królewskie) oraz blisko 1000 wsi
 • Zmiana zobowiązań ludności ze świadczeń w naturze na czynsze - umożliwiła rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej i uczestnictwo coraz większej liczby ludności w wymianie handlowej. Znacznie wzrósł poziom cywilizacyjny i zamożność polskich obywateli. 
 • Dbano o bezpieczeństwo obywateli. Ok. 30 miast otoczono murami obronnymi, chroniącymi przed najazdami z zewnątrz i miejscowymi rabusiami. 
 • Nastąpił rozwój sieci dróg handlowych. Kraków oraz Lwów - zaczęły odgrywać ważną rolę w dalekosiężnej wymianie handlowej. Kazimierz Wielki wspierał również rozwój handlu krajowego i w tym celu wprowadził dwie uzupełniające się regulacje prawne: przymus drożny i prawo składu. Znaczną rolę w ożywieniu handlu odegrało także włączenie Rusi do Królestwa Polskiego oraz podpisanie pokoju z Krzyżakami. Dzięki temu zintensyfikowano handel z Gdańskiem oraz ze Wschodem, gdzie sięgał on do Morza Czarnego.
 • Monarcha wspierał również ludność żydowską, która przyczyniła się do rozwoju gospodarczego poprzez swoją działalność handlową i kredytową. 
 • Kazimierz Wielki przeprowadził reformę monetarną. W jej wyniku wprowadzono w całym państwie jednolitą monetę - grosz. Wprowadził również podatek płacony przez właścicieli ziemskich - poradlne, w wysokości 12 groszy rocznie od łana kmiecego. Uregulował prawo górnicze i handel solą, co przyniosło zyski skarbowi państwa.
 • Nastąpiło ujednolicenie prawa w państwie. W latach 1356 - 1362 zostały opracowane statuty: wiślicki i piotrkowski, będące pierwszymi zbiorami prawa pisanego w Polsce. Zostały one oparte na prawie zwyczajowym. Usprawniły system sądownictwa. 
 • Z inicjatywy króla w 1364 r. została założona Akademia Krakowska. Był to drugi (po paryskim) uniwersytet w tej części Europy. 
DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

49029

Nauczyciel

Wiedza
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom