Historia

Wymień reformy, które w największym stopniu 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wymień reformy, które w największym stopniu

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
5
 Zadanie

Reformy, które w największym stopniu przyczyniły się do awansu cywilizacyjnego Polski w XIV w. to:

 • Reforma administracji - Kazimierz Wielki uporządkował administrację centralną oraz oddzielił skarb państwa od skarbca prywatnego króla. Nadal odbywały się zjazdy prowincjonalne, które podejmowały decyzje w sprawach lokalnych - później przekształciły się w samorządy ziemskie. 
 • Wzmocnienie obronności Królestwa Polskiego - w czasach ostatniego Piasta znacznie zwiększył się potencjał państwa polskiego, a akcja kolonizacyjna osiągnęła apogeum. Lokowano wówczas ok. 100 nowych miast, a połowę z nich stanowiły lokacje królewskie. Dbano o bezpieczeństwo granic państwowych. Ok. 30 miast otoczono murami obronnymi, chroniącymi mieszkańców nie tylko przed zagrożeniem zewnętrznym, lecz także przed miejscowymi rabusiami.
 • Ujednolicenie prawa w państwie - z inicjatywy monarchy wydano dwa odrębne kodeksy prawne: dla Małopolski (w Wiślicy) oraz Wielkopolski (w Piotrkowie). Były to pierwsze zbiory prawa pisanego w Polsce. Zostały oparte na prawie zwyczajowym, usprawniły system sądownictwa. 
 • Reforma monetarna - w jej wyniku w państwie wprowadzono jednolitą monetę - srebrny grosz, wybijany w mennicy królewskiej. Reforma ta przyczyniła się do rozkwitu gospodarczego Królestwa Polskiego w czasach ostatniego Piasta.
DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

60470

Nauczyciel

Wiedza
Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom